2020. gadā SIA "BSMS" praktizējas vairāk kā 50 studentu | Tirgziņu Tērzes
2020. gadā SIA "BSMS" praktizējas vairāk kā 50 studentu

Uzņēmumam SIA “BSMS” pastāvot tirgū divdesmit gadus, jauniešu izglītības un attīstības veicināšana kļūst arvien svarīgāka. Daloties ar mūsu zināšanām, ekspertīzi un pieredzi, mēs ticam, ka pilnveidojam jauno speciālistu paaudzi. 2019. gadā BSMS kopā ar Rīgas Stradiņa Universitātes studentu komandu dibināja projektu #WANNABE. Projekta ietvaros tiek pilnveidots mācību process ar praktiskiem uzdevumiem, nodrošināts mentorings bakalauru vai maģistra darbu izstrādē, kā arī gatavoti mācību uzdevumi, vadītas vieslekcijas un nodrošinātas prakses vietas. Līdz šim jau ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

2020.gadā SIA “BSMS” praktizējās vairāk kā 50 studentu, aptverot tādas prasmes kā grafiskais dizains, programmēšana, mārketinga projektu vadība, fotogrāfēšana, video producēšana, animāciju veidošana, zīmolu vadība, sociālo tīklu administrēšana. Uzņēmumam prakses vietu nodrošināšana ļauj satikt jaunos censoņus vēl to karjeras attīstības pašā sākumposmā. Lai gan no uzņēmuma puses ir nepieciešams ieguldīt resursus, ticam, ka jauniešu ieguvumi ir neatsverami nozares profesionalitātes celšanai un vispārējai attīstībai.

Uzņēmuma izpilddirektore Inta Buša komentē, ka “prakse nedrīkst būt par kafijas pienešanu un papīru printēšanu, - tā nevien tiek bojāts iespaids par profesiju un prakses nozīmi, bet arī veidoti asistenti, nevis vadītāji vai radošas personības. Mēs praktikantiem nodrošinām apmācības un konkrētā speciālista mentoringu, aktuālus projekta uzdevumus un atgriezenisko saiti no darba vadītāja, kas ļauj jau karjeras sākumposmā definēt pilnveides zonas. Man ir bijis prieks strādāt ar lielāko daļu praktikantiem un to vidū esmu ieraudzījusi “zvaigznes” - jauniešus, kuriem ir milzīgas darba spējas, skaidrs redzējums un izpratne par sasniedzamo rezultātu un vēlme arvien sevi profesionāli attīstīt un pat izaicināt, viņi izceļas citu praktikantu vidū”.

Praktikantiem prakse sniedz vairākus ieguvumus:

  • Praktisku zināšanu un prasmju apguve, pielietošana reālajā darba vidē;
  • Profesijas un darba vides izpratne;
  • Kontaktu iegūšana;
  • Pozitīva atsauksme un rekomendācija topošajam darba devējam;
  • Personas konkurētspējas palielināšana turpmākajām darba vietām;
  • Potenciāla darba vieta un darba attiecību uzsākšana.

Noslēdzot 2020. gadu, esam gandarīti par pozitīvo prakses novērtējumu no praktikantu puses, par lielisko sadarbību ar izglītības iestādēm un par tām iegūtajām zināšanām, ko jaunieši varēs pielietot un turpināt pilnveidot savās turpmākajās karjerās. Ja interesē prakse 2021.gadā, raksti bsms@bsms.lv !

Tirgziņu Tēržu logo

Piesakies ikmēneša jaunumiem!

Tirgziņu tēržu logobsms logo
  • e-pasts: podcast@bsms.lv
  • telefons: +371 24678686